Phong Nha – Thiên Đường – Suối Moọc – Vũng Chùa

Tour Quảng Bình 2 ngày đến bốn điểm đặc sắc nhất trong đó có ba điểm thuộc Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí địa chất, địa mạo năm 2003, Phong Nha – Kẻ Bàng cũng...